แพร่ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เปิดโครงการ “ชาวนพเก้า ลดเสี่ยง เลี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง”

2

ที่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ที่ผ่านมาผมได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ชาวนพเก้า ลดเสี่ยง เลี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง” ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 5

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง มีความตระหนักถึงผลกระทบและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากโรคความดันโลหิตสูง และเกิดแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here