แพร่ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “ตระหนัก” เรื่องสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

3

ห้องประชุมไทยพวน 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวชิรพงษ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมี นายไพรัตน์ รัตนชมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวรายงาน

นายวชิรพงษ์ โกสิน กล่าวว่า การเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ และเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและผู้นำชุมชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดแพร่ ที่สำคัญที่สุดจะทำให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของตำบลทุ่งโฮ้งดีเพิ่มมากขึ้น อละยังเป็นการสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here