แพร่ เทศบาลตำบลช่อแฮ “จัดกิจกรรม” หนูน้อยสัญจร เพื่อให้นักเรียนรู้จักสถานที่และเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดแพร่

0

ที่เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ มอบหมายให้ นายศิริพงค์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรี  นางกัลยวรรธน์ เกียงไกรรุ่งเรื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู นำนักเรียนร่วมกิจกรรมหนูน้อยสัญจร เพื่อให้นักเรียนรู้จักสถานที่และเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดแพร่่และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรง คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น และเด็กกล้าแสดงออก ณ เดอะแพร่ ฯ ฟาร์ม ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นายศิริพงค์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรี  กล่าวว่า ได้มอบหมายจากนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อม นางกัลยวรรธน์ เกียงไกรรุ่งเรื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู นำนักเรียนร่วมกิจกรรมหนูน้อยสัญจร เพื่อให้นักเรียนรู้จักสถานที่และเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดแพร่และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรง คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น และเด็กกล้าแสดงออก ที่เดอะแพร่ ฯ ฟาร์ม ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here