แพร่ เครือข่ายป่าชุมชน บ้านปง ม.3 ต.ต้าผามอก อ.ลองฯ ใช้รถแทรกเตอร์ดันเอาปุ๋ยที่ผลผลิตจากการคัดแยกขยะและลดการเผา

6

นายเทียน กันทะลั่น ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะประธานเครือข่ายป่าชุมชนบ้านปง ม.3 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ พร้อมเครือข่าย ได้ใช้รถแทรกเตอร์ ดันเอาปุ๋ยที่เป็นผลผลิตที่ได้มาจากการคัดแยกขยะและลดการเผา ออกมาจากเล้าหมู  เพื่อให้ประชาชนนำมาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นการต่อยอดกิจกรรมโครงการที่หมู่บ้านเตรียมไว้รองรับอยู่ และดันสวนข้าวโพดสิ่งเหลือใช้จากผลผลิตการเกษตรกลับเข้าไปใส่ใหม่เพื่อผลิตปุ๋ยต่อเพื่อไว้ใช้

นายเทียน กันทะลั่น กล่าวว่า ทางเครือข่ายป่าชุมชนบ้านปง ม.3 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ได้ร่วมกันทำปุ๋ยหมักของชุมชน โดยการคัดแยกขยะและลดการเผาของหมู่บ้าน เป็นการสนองนโบายของรัฐบาลและของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ลดเรื่องภาวะหมอกควันและ ปัญหา PM2.5 ด้วย เพื่อให้ประชาชนนำมาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นการต่อยอดกิจกรรมโครงการที่หมู่บ้านเตรียมไว้รองรับอยู่ และดันสวนข้าวโพดสิ่งเหลือใช้จากผลผลิตการเกษตรกลับเข้าไปใช้ใหม่ เพื่อผลิตปุ๋ยต่อเพื่อไว้ใช้ในปีหน้าต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here