แพร่ อำเภอสูงเม่น “ส่งเสริมการออกกำลังกาย” ร่วมกับ อบต.บ้านเหล่า หน่วยจัดการ สสส.อสูงเม่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง

0

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนากิจกรรมทางกาย กองทุนสุขภาพของ อบต.บ้านเหล่า โดยเน้นการออกกำลังกายของทุกวัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่วมกับส.อ.วินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า นายบุญสม ชื่นสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนบ้านเหล่า

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองคณะบดีมหาวิทยาสงขลานคริทร์ นายศราวุธ นันทวรรณ หัวหน้าหน่วยจัดการ สสส.อำเภอสูงเม่น นายสุวิทย์ สมบัติ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ และคณะสถาบันนโยบายสาธารณะมหาลัยสงขลานัครินทร์

ส.อ.วินัย เทพสาธร  กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนากิจกรรมทางกาย กองทุนสุขภาพของ อบต.บ้านเหล่า โดยเน้นการออกกำลังกายของทุกวัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยโดยเฉพาะโรคโควิชที่กำลังมีการแพร่ระบาดได้ขนาดนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here