แพร่ “อภิชาติ ศิริสุนทร”ปธ.กมธ.ที่ดินฯสภาผู้แทนราษฎร “นำทีม” ลงพื้นที่ จ.แพร่ ดูปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน กรณี”เหมือง”

1

ทางคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานกมธ. ซึ่งเป็น ส.ส.พรรคก้าวไกล นายสมชาย นิลไพจิตร รองรองประธาน นางผ่องศรี แซ่จึง กมธ./พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่มาจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการดำเนินการกิจกรรมเหมืองแร่ (เหมืองศศิน)  ส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยมี นางสาวสมใจ ต๊ะเอ้ย ตัวแทนชาวบ้านศรีใจ หมู่ 8 และ นายจีระวัฒน์ ดวงประทีป แกนนำชาวบ้านบ้านอิม หมู่ 5 ตำบลต้าผามอก อำเภอลองจังหวัดแพร่ ทั้งนี้มี นายอำนวย พลหล้า  จากสถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะทำงานฯ ทนายเคน นายติรานนท์  เวียงธรรม เป็นทนายที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากเหมืองศศินดังกล่าว ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯ พร้อมตัวแทนพี่น้องชาวบ้าน ได้ลงพื้นที่ไปดูพื้นที่จริงบริเวณเหมืองศศิน ที่สร้างผลกระทบให้กับพี่น้องชาวบ้านเป็นเวลากว่า 40 ปีตั้งแต่เหมืองแร่ดังกล่าวได้มาตั้งในพื้นที่

จากการดูพื้นที่จริงทำให้คณะกรรมาธิการฯ ได้เห็นสภาพปัญหาที่ทางเหมืองฯ ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวบ้านจริง ซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนและบ่งบอกถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามที่ได้มีการร้องเรียน และมีการลงพื้นที่ในวันนี้    จึงสรุปได้ว่าทางเหมืองฯ สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องจนทำให้สิ่งแวดล้อมของพี่น้องชาวบ้านที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์หายสูญสลายไปกลับนำมือของเจ้าของเหมืองจริงๆ การดูพื้นที่เหมืองแร่ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ทางหน่วยงานราชการในจังหวัดแพร่ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้และอื่นๆฝ่ายปกครองของจังหวัดแพร่ นำโดยนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนางพิกุล เอี่ยมพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก

หลังจากนั้นทางคณะกรรมาธิการฯ ได้มาประชุมและรับฟังข้อชี้แจงจากหน่วยงานราชการในจังหวัดแพร่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัด แพร่  ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆได้ชี้แจงให้กับคณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบถึงแนวทางการทำงานที่ผ่านมาได้และมีการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ

นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากการดูพื้นที่จริงที่เหมืองแร่ศศินตามที่มีการร้องเรียนดังกล่าว ทำให้เห็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่พี่น้องชาวบ้านเคยมีความอุดมสมบูรณ์ก่อนที่จะมีเหมืองแร่มาตั้ง และปัจจุบันนี้ความอุดมสมบูรณ์นั้นสูญสลายหายไปกับน้ำมือของการทำเหมืองแร่ดังกล่าว ซึ่งในเรื่องนี้ทางหน่วยงานราชการต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาเหมือนดังเดิมและต้องมีการชดเชยความสูญเสียของพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆด้วย

“ทนายเคน” นายติรานนท์  เวียงธรรม กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นทนายซึ่งได้เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ ซึ่งได้รับทราบว่าพี่น้องชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่เป็นเวลาอันยาวนานมาก จึงมีการประสานการทำงานกับหลายฝ่ายเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้าน นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทางจังหวัดแพร่ เตรียมตั้งคณะกรรมการเข้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ ซึ่งทราบว่า DSI มีไฟการอนุญาติให้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here