แพร่ อบต.ร่องฟอง ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้กิจกรรมทัศนศึกษา วนอุทยานแพะเมืองผี

1

นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ได้มอบหมายให้ นางมนฤดี ลือโฮ้ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องฟองในสังกัด อบต.ร่องฟอง ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้กิจกรรมทัศนศึกษา  วนอุทยานแพะเมืองผี  และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และจังหวัดแพร่ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง

นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ได้มอบหมายให้ นางมนฤดี ลือโฮ้ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องฟองในสังกัด อบต.ร่องฟอง ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้กิจกรรมทัศนศึกษา  วนอุทยานแพะเมืองผี  และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และจังหวัดแพร่ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here