แพร่ อบต.ร่องกาศ “ด้วยรักและห่วงใย” จัดกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวังป้องกัน เด็กจมน้ำ ประจำปี 2565” ขึ้น

6

ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดย นายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มอบหมายให้ นายธรณินทร์ เสนากูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยมี ส.ต.ท.เศกสรรค์   ธรรมมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ กล่าวรายงาน และมีนางมัณฑนา  จันทร์มณี เจ้าหน้าที่ ชมรมกีฬาว่ายน้ำ จังหวัดแพร่ และทีมงานมาให้ความรู้กับนักเรียนอนุบาล ผู้ปกครอง และคณะครู โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

นายธรณินทร์ เสนากูล กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดย นายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ให้ความสำคัญและความห่วงใยกับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จึงจัดกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวังป้องกัน เด็กจมน้ำ ประจำปี 2565 ” ขึ้นโดยเชิญเจ้าหน้าที่ ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่ และทีมงานมาให้ความรู้กับนักเรียนอนุบาล ผู้ปกครอง และคณะครู โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

ทั้งนี้เพื่อฝึกอบรมและปฏิบัติให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำให้เห็นความสำคัญของประเด็นปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ สร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here