แพร่ อบต.กาญจนา “หนุนเกษตรกร” ทำโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

3

นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์ นายกตำบลกาญจนา พร้อมด้วยนายทวี เครื่องจักร รองนายก นายอนุพงค์ คำวาง กำนันตำบลกาญจนา และสอบต.จำรัส ฯและผู้ใหญ่บรรจง ร่วมด้วยช่วยกันตรวจงาน โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ม.5 ต.ตำบลกาญจนา เพื่อใช้ในการเกษตรตำบลกาญจนา

นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มเติมและแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้ทำโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ ม.5 และวันนี้พร้อม รองฯ ทวี เครื่องจักร ท่านกำนันอนุพงค์ คำวาง สอบต.จำรัส และผู้ใหญ่บรรจง ร่วมด้วยช่วยกันตรวจการงานซึ่งอยู่ในช่วงการดำเนินงาน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here