แพร่ อบต. กาญจนา ร่วมกับรพสต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร.ร.วัดกาญจนาราม และผู้นำชุมชนฯ จัดกิจกรรม Kick Off เดินรณรงค์ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

0

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา นำโดย นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ร่วมกับรพสต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนวัดกาญจนาราม และผู้นำชุมชน 9 หมู่บ้านตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัด กิจกรรม Kick Off เดินรณรงค์ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขุดหลุมจัดทำถังขยะเปียกให้แก่ชุมชน การจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลายภาคส่วนร่วมใจกันจัดขึ้น ตามนโยบายของกระทวงมหาดไทยและจังหวัดแพร่

นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ร่วมกับรพสต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนวัดกาญจนาราม และผู้นำชุมชน 9 หมู่บ้านตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัด กิจกรรม Kick Off เดินรณรงค์ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขุดหลุมจัดทำถังขยะเปียกให้แก่ชุมชน การจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลายภาคส่วนร่วมใจกันจัดขึ้น ตามนโยบายของกระทวงมหาดไทยและจังหวัดแพร่ ขอขอบคุณทุกท่านร่วมกิจกรรม Kick Off ในวันนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here