แพร่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ฯ พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิ

1

ที่อุโบสถวัดทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิ (ก๋วน อคุคปญฺโญ, ป.ธ.4, นธ.เอก, พธ.ม.กิตติมศักดิ์)อายุ 93 ปี พรรษา 65 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ อดีตประธานสภาวิทยาเขตแพร่ อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว

นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรา วรมหาวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10,ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ฯ, ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ นำโดย พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่,  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

และคณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่ นำโดย นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่, ชมรมปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ ,พล.ต.ท.วรศักดิ์  ดร.สุพรรณี นพสิทธิพร กรรมการสภาวิทยาเขตแพร่, คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาวัดทุ่งกวาว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และศรัทธาประชาชน  ทั้งนี้ได้รับความเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาโดย พระเดชพระคุณพระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here