แพร่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสูงเม่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

7

ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านทองเกศ(ขัวสลิง) หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสูงเม่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อให้ประชาทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดยมี นายนคร สายยืด นายอำเภสูงเม่น/ผอ.ศอ.จอส.อ.สูงเม่น เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน 904 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาอำเภอสูงเม่น เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน และจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นถนนสายหลัก และถนนสายรอง สะพานข้ามแม่น้ำ ให้เกิดความสะอาด และเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here