แพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมกับ ร.ร. อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต “เตรียมความพร้อม” เปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

2

อาคารกาญจนาบัณฑิต ศูนย์พัฒนาป่าแมต เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต าตปวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู/บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อและร่วมกันป้องกันควบคุมการเกิดโรคติดต่อ มีทักษะในการคัดกรองอาการป่วยเกี่ยวกับโรคติดต่อที่ถูกต้อง และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแมต โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต , คณะครู ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแมต เข้าร่วม

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ กล่าวว่า วันนี้ต้องขอบคุณคณะครู เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแมต และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมตที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู/บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อและร่วมกันป้องกันควบคุมการเกิดโรคติดต่อ มีทักษะในการคัดกรองอาการป่วยเกี่ยวกับโรคติดต่อที่ถูกต้อง และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแมต โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมตมาให้ความรู้ในโครงการนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here