แพร่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แพร่ นัดซ้อมแผน TTX เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตอุทกภัย ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก

2

นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการฝึก ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อกำหนดซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยจะมีการสมมติเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดแพร่ 

เพื่อให้คณะทำงานทุกส่วน ความเข้าใจแนวคิด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองและบูรณาการทำงานช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที  โดยรูปแบบการฝึก เป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะ(Table Top Exercise : TTX) โดยการอภิปรายกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ มุ่งเน้นระบุจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งทำความเข้าใจแผน นโยบาย และข้อตกลงความร่วมมือและขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้อยู่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามแนวทาง นโยบายและข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here