แพร่ “ศิวัช ฟูบินทร์ ” นายอำเภอสูงเม่นฯ “นำทีม” สำรวจพื้นที่บริเวณอ่างแม่มาน ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

3

เก็บน้ำแม่มานและสวนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำแม่มานและสวนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น เพื่อหารือแนวทางการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวและการปรับภูมิทัศน์อ่างแม่มาน

ทั้งนี้เพื่อเตรียมพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอสูงเม่น โดยมี นายเจริญ สมปาน สมาชิกสภาจังหวัดแพร่เขต 4 อำเภอสูงเม่นและนายธนวัฒน์ โม้ติ๊บ หัวหน้างานสวนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ร่วมลงพื้นที่สำรวจการปรับภมิทัศน์การท่องเที่ยวอ่างแม่มานในครั้งนี้

นายศิวัช ฟูบินทร์ กล่าวว่า วันนี้พร้อมหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่สำรวจบริเวณอ่างแม่มาน และสวนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อหารือแนวทางการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยว ของอำเภอสูงเม่นต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here