แพร่ วัดสูงเม่น ร่วมกับ คณะศรัทธาวัดสูงเม่น ททท.สำนักงานแพร่ ร่วมกันจัดงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า

7

 ที่วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน”ประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2566″  เป็นประเพณีแห่งเดียวในโลก เป็นประเพณีโบราณที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนักในสังคมไทย หรือแทบไม่ปรากฏในท้องถิ่นอื่นๆ นอกจากภาคเหนือของประเทศไทยและอาจจะมีเพียงหนึ่งเดียว คือที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่เท่านั้น และเป็นประเพณีแห่งเดียวในโลก และจัดให้ทำบุญฉลองสมโภชวิหารพระเจ้าใจ๋ดี ในรอบ 186 ปี เพื่อเจริญรอยตาม “ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร” ปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น  ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมพิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลานชุดตากธัมม์ ปฐมฤกษ์ 66 คัมภีร์ จากหอนิพพานมาสู่ลานธรรมเจดีย์หลวงปู่ครูบามหาเถร , เปิดนิทรรศการตากธัมม์ เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ 5 ฐานการเรียนรู้ กว่าจะเป็นคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น พิธีไหว้ครูธัมม์ และมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น ชมขบวนแห่ตามธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ทำบุญตักบาตรแสดงธัมม์ อานิสงส์ตานธัมม์ 1 กัณฑ์ และเจิมคัมภีร์ชุดปฐมตากธัมม์ 66 คัมภีร์ , ฟังการเสวนาเรื่อง วิหารล้านนา และหลักธรรม คำสอน ความเชื่อ ที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรม , กิจกรรมเจริญธัมมานุสติ ห่อคัมภีร์ปีกระต่ายจำนวน 666 คัมภีร์ ถวายบูชาสมโภชองค์พระเจ้าใจ๋ดี วิหารวัดสูงเม่น , ชมขบวนแห่หัววัดต่างๆ ฉลองสมโภชวิหารพระใจ๋ดี ในรอบ 186 ปี , พิธีแห่ข้าวใหม่ และไม้หิงไฟพระเจ้า บูชาธัมม์ และชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวใหม่ แบบวิถีลานธัมม์ 10 ฐาน (คือข้าวจี่ ข้าวแคบ ข้าวควบ ข้าวแดง ข้าวหลาม ข้าวปัน ข้าวหนมเส้น ข้าวกั้นจี้น ข้าวแต๋น ข้าวนึ่ง) และจุดประทีปล้านนา 2,566 ดวง บูชาพระธัมม์ เพื่อสมโภชวิหารวัดใจ๋ดี เวียนธัมม์ แผ่เมตตาธัมม์ แสงสว่างไปทั่วอนันตจักรวาล           

และเชิญร่วม ตากธัมม์ ถวายเป็นรัตนตรัยบูชา ตามรอยหลวงปู่ครูบามหาเถร พิธีสมโภชน์ทำบุญสมโภชวิหารพระใจ๋ดี วัดสูงเม่น และสืบ ชะตาธัมม์ 5,000 พระวัสสา , พิธีอัญเชิญคัมภีร์ชุดปฐมฤกษ์ที่ตากแล้ว ประดิษฐาน ขึ้นสู่หอพระไตรปิฎกอักขระภาษาล้านนา นอกจากนี้ยังมี กาดวิถีลานธัมม์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลานธัมม์ ตลอด 3 วัน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here