แพร่ วัดพระธาตุช่อแฮฯ “เจ้าภาพ” ถวายปราสาทในการประชุมเพลิงสรีระสังขารพระอธิการหลำ วิริโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพันเชิง

4

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พร้อมคณะพระภิกษุ สามเณร เจ้าหน้าที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ถวาย “ปราสาทในพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร” พระอธิการหลำ วิริโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพันเชิง วันที่ 16 มกราคม 2566 ที่จะถึงนี้ ณ  เมรุชั่วคราวโรงเรียนบ้านพันเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง เวลา 20.00 น.

สำหรับการการสร้างปราสาทนั้น ทางวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นำโดย พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้าง ราคา 3 แสนบาท ลักษณะของปราสาท เป็นทรงธรรมมาสน์ล้านนา โดยจำลองเขาพระสุเมรุอันเป็นแกนกลางของจักรวาล มีเทวดาเชิญเครื่องสูงทั้ง 4 เป็นการถวายสักการะบูชา ศีล จริยวัตร ปฏิปทาของ “หลวงปู่พระอธิการหลำ วิริโย”  โดยได้นำแบบมาจาก ศิลป์  จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในด้านความเชื่อและประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาช้านาน

สำหรับการออกแบบและสร้างปราสาท โดย สล่าครูบอย (ครูวิศาลทัศน์ รัตนมงคลเกษม) หอสัพพัญญู บ้านเมืองสาตรหลวง  จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา สักการะ น้อมถวายความอาลัยหลวง ปู่พระอธิการหลำ วิริโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพันเชิง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here