แพร่ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง “เพิ่มโอกาส” ให้กับนักเรียน โดยจัด”กิจกรรมฝากลูกไว้กับครู”

4

ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีกิจกรรมฝากลูกไว้กับครู ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 นี้

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ นักดาราศาสตร์ ห้องมอนเตสเซอรี่ ว่ายน้ำ ฟุตบอล ดนตรี สอนซ่อมเสริม (การอ่าน การเขียน ภาษาไทย) ภาษาจีน เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และเปตอง ทั้งนี้ ทางผู้บริหารเทศบาลตำบลร้องกวาง ซึ่งได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางมาด้วยดีตลอดมา โครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here