แพร่ ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง”ติวเข้ม” นักเรียน ฝึกทักษะเด็กเอาตัวรอดเวลาติดในรถ

3

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  กล่าวว่า ตามที่ได้มีข่าวดังที่เป็นข่างสร้างความเศร้าสลดที่เกิดขึ้นกับเด็กใน 2-3 วันที่ผ่านมา  ในกรณีมีเด็กเสียชีวิตในรถตู้โรงเรียน  อันเกิดจากการลืมเด็กไว้ในรถ สร้างความวิตกกังวลไม่สบายใจแก่ผู้ปกครองและสังคมในความปลอดภัยยของรถโรงเรียนเป็นอย่างมาก 

โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง แม้จะมีนักเรียนที่ใช้บริการรถตู้โรงเรียนขน-ส่งเด็กจำนวนน้อย  แต่ก็ให้ความสำคัญของความปลอดภัยของเด็กมาเป็นอันดับหนึ่งในทุกด้าน  ดังนั้น ในวันที่ 1 กันยายน 2565  โรงเรียนจึงมอบหมายให้คณะครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก  โดยดูคลิปวีดิโอกรณีเกิดเหตุการณ์  การใช้ เพลงสอนวิธีแก้ปัญหาเด็กติดในรถเป็นสื่อ   สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาตัวรอดในรถ  “กรณีติดอยู่ในรถ  3 ขั้นตอนที่ไม่ยาก”   และเด็กสามารถทำได้   คือ  หนึ่ง ต้องตั้งสติ ไม่เอาแต่ร้องให้  สองกดแตรรถให้ผู้ใหญ่ได้ยิน จะได้มาช่วย  สามหาวิธีเปิดประตูรถ แล้วให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกคน ในการแก้ปัญหาจากการสมมุติสถานการณ์จริงให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอน

ทั้งจากรถตู้โรงเรียนและรถยนต์ส่วนบุคคลปรากฏว่า เด็กมีความสนใจ ให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติดีมาก  และเด็กทุกคนสามารถปกฺบัติในการแก้ปัญหาและเอาตัวรอดได้ดี   อีกทั้งโรงเรียนได้ประสานกับผู้ปกครองนักเรียนในการสร้างทักษะการเอาตัวรอดของเด็กด้วย และได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี   

ด้วยสโลแกนและความมุ่งมั่นของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง  ที่ว่า “นักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง   มีสุขภาพ-มารยาทดี  มีทักษะชีวิต  ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพครบด้าน เป็นที่เชื่อมั่นของชุมชน”

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here