แพร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2566

1

ที่ห้องประชุมไทยพวน 1 ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง นายบุญเรือง มงคล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองต่างๆ หัวหน้าส่วนงาน นายสมศักดิ์ ไชยประสิทธิ์ กำนัน พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบล แพทย์ตำบล และกลุ่ม อสม. ตำบลทุ่งโฮ้ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2566 โดยมี พ.อ.ธำรงศักดิ์ บุญทักษ์รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร., นายดำรงค์ เจริญจิตติ ปลัดอำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วม

นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง นายบุญเรือง มงคล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองต่างๆ หัวหน้าส่วนงาน นายสมศักดิ์ ไชยประสิทธิ์ กำนัน พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบล แพทย์ตำบล และกลุ่ม อสม. ตำบลทุ่งโฮ้ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here