แพร่ รพ.สูงเม่น เปิดหน่วยไตเทียม บริการฟอกเลือด รองรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้องรังแล้ว

3

ที่หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสูงเม่น(หลังเก่า) อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสูงเม่น โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น กล่าวต้อนรับ

สำหรับ”หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสูงเม่น”เป็นหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้องรังอำเภอสูงเม่นและอำเภอใกล้เคียง จากสถิติผู้รับบริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้องรังอำเภอสูงเม่นจำนวนมาก และพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้องรังที่ควรมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสูงเม่น แต่กลับต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลแพร่ เนื่องจากไม่มีเครื่องฟอกไต ทำให้ผู้รับบริการต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย และเกิดความแออัดที่โรงพยาบาลแพร่ ดังนั้นทางอำเภอสูงเม่นจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยไตเทียมที่โรงพยาบาลสูงเม่นเพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคไตวายอำเภอสูงเม่นและพื้นที่ใกล้เคียงและลดความแอ่อัดของโรงพยาบาลแพร่ โดยบริษัทเจนเนอรัลเมดดิคอลแคร์จำกัดและท้องถิ่น ได้ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและกำลังแรงงาน 

โดยมี นายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น คณะกรรมการบริษัทเจนเนอรัลเมดดิคอลแคร์จำกัด นายกเทศมนตรีอำเภอสูงเม่น สภ.สูงเม่น องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น กำนันอำเภอสูงเม่น คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสูงเม่น คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเม่น

พระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น เจ้าอาสวัดปงท่าข้าม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอหน่องม่วงไข่ เจ้าอาวาสวัดหน่องม่วงไข่และคณะสงฆ์เจ้าคณะตำบลอำเภอสูงเม่น เข้าร่วมในพิธีเปิเในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here