แพร่ พุทธศาสนิกชนหลั่งไหล “ร่วมพิธี” บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและประชุมเพลิงสรีระสังขาร “พระอธิการหลำ วิริโย”

1

เมรุชั่วคราวโรงเรียนบ้านพันเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่คณะสงฆ์จ.แพร่ นำโดย พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและ ประชุมเพลิงสรีระสังขาร “พระอธิการหลำ วิริโย อายุ 97 ปี 75 พรรษา พระเถระผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อน้อมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้มีการประกอบพิธีมาตั้งแต่เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ มณฑลพิธี 10.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรและทอดผ้าไตรบังสุกุล ภาคเวลา 14.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ธัมสังคิณีมาติกาปาฐะ และทอดผ้าไตรบังสุกุล โดยมี พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางสาวนิติยา พงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นประธานจุดไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ เพื่อใช้สำหรับจุดประชุมเพลิงปลงสรีระสังขาร หลวงปู่ครูบาหลำ วิริโย

เมื่อเวลา 20.00 น.สรีระสังขาร “พระอธิการหลำ วิริโย” อยู่ภายในปราสาททรงธรรมมาสน์ล้านนา โดยจำลองเขาพระสุเมรุอันเป็นแกนกลางของจักรวาล มีเทวดาเชิญเครื่องสูงทั้ง 4 เป็นการถวายสักการะบูชา ศีล จริยวัตร ปฏิปทาของหลวงปู่พระอธิการหลำ วิริโย โดยได้นำแบบมาจาก ศิลป์  จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในด้านความเชื่อและประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาช้านาน โดยมีวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างถวายเพื่อเป็นแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา สักการะ น้อมถวายความอาลัยหลวง ปู่พระอธิการหลำ วิริโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพันเชิง อายุ 97 ปี พรรษา 75

สำหรับหลวงปู่พระอธิการหลำ วิริโย โย อดีตเจ้าอาวาสวัดพันเชิง เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด สันโดษ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย บรรพชาตั้งแต่อายุ 18 ปี อุปสมบทเมื่ออายุ 22 ปี หลังจากบรรพชาแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดพันเชิงมาโดยตลอดจนถึงวาระสุดท้ายมรณภาพ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.45 น.ด้วยโรคชรา เวลา 20.30 น.พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มี นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีขบวนฟ้อนน้อมถวายหลวงปู่พระอธิการหลำ วิริโย และพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ จุดเทียนในพิธีปราสาท ตามอริยประเพณีล้านนาโดยพระครูภาวนาเจติยานุกิจ รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านถิ่นนอก อ.เมืองแพร่ เวลา 21.00 น.พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ จุดไฟประชุมเพลิงปลงสรีระสังขาร “หลวงปู่ครูบาหลำ วิริโย” ท่ามกลางคณะสงฆ์จ.แพร่ ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนร่วมงานประชุมเพลิงนับหมื่นคน น้อมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here