แพร่ “พันเอกธวัฒน์ อินกอง” ผบ.ม.พัน 12 พล ม.1 มอบให้กำลังพล ได้เยี่ยมเยียน ส่งมอบความห่วงใยถึงครอบครัวทหารใหม่

2

พันเอกธวัฒน์ อินกอง ผบ.ม.พัน 12 พล ม.1 มอบให้กำลังพล ได้เยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของครอบครัวทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 คือครอบครัวของ พลฯ เฉลิมศักดิ์  เสร็จกิจ บ้านเลขที่ 307/1 ม.6 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่และครอบครัวของ พลฯ ธนดล  ธรรมคง บ้านเลขที่ 40/4 ม.7 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งของที่มีความจำเป็นให้กับครอบครัวทหารใหม่ เพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และได้จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ตรวจร่างกายให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์ให้กับครอบครัวของทหารใหม่ และให้ครอบครัวทหารใหม่ได้พูดคุยกับทหารใหม่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นการคลายความกังวลใจ พร้อมเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องทหารใหม่ในห้วงระหว่างการฝึก ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here