แพร่ “บูรณาการ” หน่วยงานฯ ร่วมตรวจสอบ “สต็อกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ปีการผลิต 2564/65ครั้งที่ 3

4

นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ และนางจันทนา  ประสานศิลป์ คลังจังหวัดแพร่  “บูรณาการ” หน่วยงานฯ ร่วมตรวจสอบ “สต็อกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3 นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ วงค์สายแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบ ทั้งนี้มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยข้าว/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการฯ ณ บริษัทแพร่รุ่งเรื่องอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ และ บริษัท ชุนเฮงหลีรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยการตรวจสอบสต็อกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครั้งนี้

นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทางพาณิชย์จังหวัดแพร่ร่วมกับคลังจังหวัดแพร่ “บูรณาการ” หน่วยงานฯ ร่วมตรวจสอบ “สต็อกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3 ทั้งนี้มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยข้าว/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการฯ ณ บริษัทแพร่รุ่งเรื่องอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ และ บริษัท ชุนเฮงหลีรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here