แพร่ “นายกแอ้ม” อบต.กาญจนา นำทีม”ลุยแก้ไข” ปัญหาน้ำท่วม “บ้านครูทรงกิต ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก

2

นางสาวสายสุณี  อ่อนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ร่วมกับทีมผู้ที่บริหาร  กำนัน  ผู้ใหญ่ซ่าส์  สอบต.ประเสริฐ หมู่ 3  สารวัตรกำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการกองช่าง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ลงพี้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม บ้านครูทรงกิต  อู่จีน  หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก  จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์จาก นางสาวสุธีรา พละพล (นายกอ้อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ในการนำรถแม็คโคร  มาขุดลอกคลองลำเหมืองเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก

นางสาวสายสุณี  อ่อนจันทร์ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ร่วมกับทีมผู้ที่บริหาร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอำนวยการกองช่าง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ได้ลงพี้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม บ้านครูทรงกิต  อู่จีน  หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก  จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์จาก นางสาวสุธีรา พละพล (นายกอ้อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ในการนำรถแม็คโคร  มาขุดลอกคลองลำเหมืองเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร  และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล ในการขุดลอกคลองในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here