แพร่ นายกวิทยา กันกา อบต.ป่าแดง “กระชับการทำงาน” จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย กระตุ้นทุกฝ่ายให้ใช้ศักยภาพ ทำงานเพื่อชาวบ้านให้เต็มความสามารถ

4

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวิทยา กันกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง และนางพรรณธร ทรวงหิรัญ  ปลัดอบตป่าแดง มีการประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย กระชับการทำงานเพื่อชาวบ้านให้เต็มความสามารถ โดยมีคณะบริหาร และสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุม

นายวิทยา กันกา กล่าวว่า ทางคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง พร้อมและนางพรรณธร ทรวงหิรัญ  ปลัดอบต.ป่าแดง มีการประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อกระชับการทำงานของทุกฝ่าย ได้ใช้ศักยภาพของทุกคนให้เต็มความสามารถ ทั้งนี้ได้กำชับการทำงานในสำนักงานให้ใช้เวลาให้สั้นที่สุด และสร้างความประทับใจกับผู้มาใช้บริการ

ส่วนการทำงานนอกสถานที่อย่างฝ่ายดูแลความสะอาดถนน ปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร ไฟส่องสว่างทาง เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อย  ซึ่งใเรื่องนี้ได้ฝากให้ ส.อบต.ทุกพื้นที่ให้สร้างเครือข่าย ในการแจ้งเตือน หากพบเห็นส่องสว่างดับ ขอให้แจ้ง ทาง ส.อบต.หรือแจ้งมายังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง หรือผู้บริหารได้ทึกคนทุกเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนตำบลป่าแดง และสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่จะให้จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดสะอาด ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดแพร่ ให้เป็นเมืองแพร่เมืองงาม เป็นเมืองที่สะอาด บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบ ถนนหนทางสะอาดงามตา

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here