แพร่ นอภ.สูงเม่น และพช.ส ลงพื้นที่พบปราชญ์ชาวบ้านด้านการสร้างเกวียนโบราณ เตรียมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ การสร้างอาชีพ ฯ

7

ที่บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่พบปะปราชญ์ชาวบ้าน นายอดิสร ฉลวย ปราชญ์ชาวบ้านด้านการสร้างเกวียนโบราณ เพื่อหารือแนวทางการอนุรักษ์ สืบสาน วิธีการทำเกวียนโบราณของบ้านท่าล้อ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพร้อมหารือวิธีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ การสร้างอาชีพ และพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชนบท ประจำอำเภอสูงเม่น

ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ นางอดิศร พรหมอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

การลงพื้นที่เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here