แพร่ นร.นารีรัตน์ “เข้ารับ” การเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรม จักรสานไม้ไผ่ ที่ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ

0

ศาลาบาตร วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  นำนักเรียนแกนนำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมจักสารไม้ไผ่ ที่ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ที่ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ วัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เกี่ยวกับงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่

ในการนี้พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ ประธานชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ มอบให้พระมหาพิชัย วิชยสิริ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระอาจารย์วิทยากร พร้อมนี้ทางชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ โดย น.ส.เกษร ปลาลาส ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองแพร่ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำด้วย ซึ่งนักเรียนแกนนำโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ จะได้นำความรู้ไปเผยแพร่และสร้างงานตามที่ตนเองชอบต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here