แพร่ ทต.สูงเม่น ร่วมกับผู้นำ และคณะผู้บริหาร ร.ร. สูงเม่นวิทยาคาร ขนไม้เดิมบูรณะวิหารออก เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย

1

ที่วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ทางเทศบาลตำบลสูงเม่น นำโดย นางจงกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่นพร้อมด้วย ผู้นำชุมชุม นายธนดล ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นางกัญญานันท์ ชินสว่างวัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และ นายศิวดล สุนทรเนติวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลสูงเม่นและคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร นำโดย อ.วีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจงกลณี อินทรสมใจ กล่าวว่า ทุกฝ่ายทั้งมาร่วมกันสร้างบุญกริยาวัตถุ และสร้างบารมี 10 อย่าง 30 ทัศน์ ผ่านกิจกรรม ทำความสะอาดวัดสูงเม่น ตามโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข ของเทศบาลตำบลสูงเม่น ขนไม้โครงสร้างหลังคาวิหารเดิมซึ่งได้กองอยู่ในวัดเป็นเวลา เกือบ 1 ปีแล้ว ซึ่งชาวบ้านมีความเป็นห่วงว่า ถ้านำไว้นานเกรงว่าจะเกิดอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ เนื่องจากเป็นวัตถุติดไฟได้ง่าย และอยู่ใจกลางชุมชน ใกล้ตลาด ใกล้บ้านเรือน ใกล้สายไฟ และใกล้ต้นโพธิ์ ซึ่งมีใบไม้แห้งตกลงมาทุกวันและส่วนหนึ่งปลิวมาที่กองไม้แห้ง จึงเป็นเหตุว่าอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย

“ทางคณะกรรมการวัดจึงได้ปรึกษากับเทศบาลตำบลสูงเม่นเพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยขนย้ายไม้ดังกล่าวภายในวัด ย้ายไปไว้ในที่ที่เหมาะสม และปลอดภัย จากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทางเทศบาลจะนำไปไว้ที่พื้นที่โรงฆ่าสัตว์ของ เทศบาลตำบลสูงเม่นซึ่งมีพื้นที่กว้างพอสมควรเลยอยู่ห่างไกลจากชุมชน

นายก ทต.สูงเม่น กล่าวอีกว่าโดยไม้ดังกล่าวจะเป็นของวัดอยู่เช่นเดิม โดยที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เพื่อประโยชน์สาธารณะของชุมชน โดยให้มาติดต่อที่วัด แล้ววัดจะแจ้งให้ทางเทศบาลรับทราบต่อไป”จึงขออนุโมทนาบุญกับทุทุกฝ่าย เทศบาลตำบลสูงเม่น และผู้นำชุมชนทุกท่านด้วยที่มาทำภารกิจสำคัญเพื่อบ้านเมืองในวันนี้ ด้วยในส่งผลบุญนี้ขอความสุขความเจริญทั้งมวล จงมาเกิดแก่ท่านตลอดกาลนาน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here