แพร่ ทต.ป่าแมตฯ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ของ อบจ.

3

 ทางเทศบาลตำบลป่าแมต  นำโดย นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร พร้อมนายเจริญ สิทธิศร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐ โดยมี ผู้นำชุมชนตำบลป่าแมต , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบ ณ ตำบลป่าแมต

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ กล่าวว่า ทางเทศบาตำบลป่าแมต ต้องขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐในครั้งนี้ และวันนี้ทางคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าแมต มีการส่งมอบเงินสงเคราะห์ฯ ให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ ในตำบลป่าแมตเป็นที่เรียบร้อยโดยมี ผู้นำชุมชนตำบลป่าแมตร่วมมอบด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here