แพร่ ทต.ทุ่งโฮ้ง “จัดอบรม” ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพวน

1

ที่ห้องประชุมไทยพวน 1 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพวน “กิจกรรมการอบรมฟ้อนรำพื้นบ้าน และตีกลองสลาก โดยมี นายมงคล บุญเรือง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และมีผู้บริหาร นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภา และสมาชิกสภา  นางพรพิมล โยธกุลสิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองต่างๆ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้มีเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุของตำบลทุ่งโฮ้งมาร่วมกิจกรรม

นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพวน กิจกรรมการอบรมฟ้อนรำพื้นบ้าน และตีกลองสลาก เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพวน กิจกรรมการอบรมฟ้อนรำพื้นบ้าน และตีกลองสลาก

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here