แพร่ ชาวบ้าน ต .ดอนแท่น อ.สูงเม่น ฯ ทำพิธี บวงสรวง สร้างอุโบสถที่พักสงฆ์น้ำบ่อยา ต้องการให้เป็นวัดอีกแห่งหนึ่ง

5

คณะศรัทธาบ้านดอนแท่น ม.7 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้จัดพิธี บวงสรวงสร้างอุโบสถที่พักสงฆ์น้ำบ่อยาวัดดอนแท่น โดยมี หลวงปู่สวาท จิตปัญโญ เจ้าสำนักสงฆ์น้ำบ่อยา บ้านดอนแท่น ต.ดอนมูล อ. สูงเม่น จ.แพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสนิท สีหมอก กำนัน ต.ดอนมูล เป็นประธานฝ่านฆาราวาส โดยมีแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมพิธี

โดยพิธีการบวงสรวงใหญ่ ไหว้สักการะบูชา เทพเทวดา ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเปิดธรณี เปิดสถานที่ เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม และเสริมสิริมงคล รับปี 2565 ในครั้งนี้มีการนำผลไม้ของหวาน บายศรี และธูปเทียน บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รำบวงสรวง 3 ชุด โดยมีอาจารย์จาก สำนักดอยตุง จ.เชียงราย เป็นเจ้าพิธี  โดยมีคณะศรัทธาทั้งใกล้ไกล มาร่วมพิธี

สำหรับที่พักสงฆ์น้ำบ่อยา “บ้านดอนแท่น”  เดิมทีเคยเป็นวัดในอดีต แต่ปัจจุบันชาวบ้านต้องการให้สถานที่แห่งนี้ เป็นวัดอีกครั้ง เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีต มีสิ่งที่เป็นตำนาน เช่น น้ำบ่อยา ที่เชื่อว่าสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ จนกระทั่งทำให้ชาวบ้านเคารพนับถือมาจนปัจจุบัน และอยากให้ที่ตรงนี้เป็นวัด เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านดอนแท่นต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here