แปดริ้วคัดเลือก “ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้” ปี 2564 ยกย่องเชิดชูคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

5

ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้ ประจำเดือนกันยายน 2564  พร้อมด้วยนายสุทธิชัย  อิงคยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้แทนส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความประพฤติ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนในสังคมไทย

โดยคัดเลือกบุคคล และประชาชนทั่วไป ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จาก 11 อำเภอ /อำเภอละ 1 คน แบ่งเป็นระดับดีเด่น จำนวน 2 ราย และระดับดี จำนวน 9 ราย  เข้ารับรางวัล “ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้”   โดยพระราชภาวนาพิธาน  รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ เมตตามอบรางวัล พระบูชาหลวงพ่อโสธร และวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร และนายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดี แก่ประชาชนทั่วไป   ทั้งนี้จะมีการมอบรางวัลฯ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายนนี้

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here