แนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไหนรุ่งประเทศไหนร่วง? โดย อ.เกษมสันต์ วีระกุล

7

ผมจะเล่าเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไหนรุ่งประเทศไหนร่วง?
แจกหนังสือ “เศรษฐกิจโลกโดยเทคโนโลยี” ของดร.พิสิฐ ลี้อาธรรมและคณะพร้อมลายเซนต์ ดร.พิสิฐ 2 รางวัลสำหรับคนแชร์ FB Live และอีก 2 รางวัลจากการร่วมตอบคำถามทาง SMS 4111005

https://www.facebook.com/KasemsantAec/videos/386169638676505/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here