แถลงนโยบายเชิงสังคมของ (ว่าที่) นายกเมืองพัทยา

2

17-05-65 ที่ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยากำหนดการ รายงานตัว  โดยมีผู้สมัคนายกเมืองพัทยา เบอร์ 2 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย คณะก้าวหน้า และหมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร กลุ่มพัทยาร่วมใจ  ร่วมแถลงข่าวเชิงสังคม เบอร์ 2 ขึ้นแถลงข่าวคนแรก เบอร์ 3 ขึ้นเป็นคนที่สอง เบอร์ 4 ขึ้นเป็นคนที่สาม แถลงข่าว ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหรือผู้แทนรายงานตัวและจับสลากลำดับการขึ้นแถลงนโยบาย ไม่มีว่าที่ผู้สมัครเบอร์ 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เบอร์1 กลุ่มเรารักพัทยา ไม่มาร่วมแถลงข่าวด้วย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาสามารถเดินทักทายผู้เข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายได้

พิธีกรเริ่มดำเนินรายการเพื่อนำทุกท่านเข้าสู่เวทีการแถลงนโยบายเชิงสังคม  กล่าวต้อนรับและอำนวยพรโดย บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน พิการ ผู้นำศาสนาพุทธและอิสลาม กล่าวอำนวยพร การแถลงนโยบาย (ตามลำดับจากการจับสลากหรือตามที่ตกลง) การแถลงนโยบายของผู้สมัครนายกเมืองพัทยา (คนละ 10 นาที/ครบแล้วสรุปไม่เกิน 30 วินาที) 19.00 – 19.30 น. การตอบ  ตอบคำถามประมาณ 5 – 8 คำถาม โดยผู้ตอบคำถามมีเวลาตอบคนละ 1 – 1.30 นาทีต่อคำถาม 19.30 – 20.30 น. การรับข้อเสนอและตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมงานผู้แทนองค์กรภาคประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็นหรือยื่นข้อเสนอ

ผู้เข้าร่วมงานทั้งบริเวณเวทีแถลงนโยบายและผู้ชมทางบ้านแสดงความคิดเห็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตอบคำถามและแถลงส่งท้าย (คนละ 5 นาที/ครบแล้วสรุปไม่เกิน 30 วินาที)20.30 – 21.00 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน/พบปะพี่น้องประชาชน จัดโดย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม

#วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ ไปเลือกคนดี ที่มีความสามารถ มาทำงาน..ให้กับคนพัทยา

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here