แฉชิ้นละ 2 บาทหน้ากากบาง ทต.กุดสิม อ้างผลิตเป็นต้นแบบ (กาฬสินธุ์)

3

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่เขตเทือกเขาภูพาน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เรียกร้องให้ตรวจสอบงบจัดทำหน้ากากอนามัยของเทศบาลตำบลกุดสิม เนื่องจากใช้ผ้าสารูหรือผ้าน้ำขาว ที่มีขนาดบางไม่มีมาตรฐานและไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 ได้ แต่กลับเอามาแจกชาวบ้าน ทำให้มีการแชร์ว่อนเน็ต ระบุไร้คุณภาพ   ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น ด้านนางบารมี  กว้างสวาสดิ์ รองประธาน อสม.เทศบาลตำบลกุดสิม กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่เทศบาลตำบลกุดสิมจัดทำขึ้น  โดยว่าจ้างผู้ประกอบการตัดเย็บ มูลค่าชิ้นละ 2  บาท ก่อนที่จะมอบหมายให้ อสม.นำแจกชาวบ้านนั้น  ทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่าง  ให้ชาวบ้านที่ได้รับแจกไปลองทำหน้ากากใช้เองที่บ้าน  แต่มีชาวบ้านบางคนที่เข้าใจผิด  นำไปใช้ แล้วบอกว่าไม่ได้มาตรฐาน และป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ได้ ทั้งนี้ อยากจะชี้แจงว่า ทางเทศบาลตำบลกุดสิม จะทำแจกชาวบ้านอีกครั้งในเร็วๆนี้ โดยจะใช้ผ้าที่มีความหนาเป็นวัสดุจัดทำ  เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความมั่นใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ได้บอกเตือนให้ชาวบ้าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here