แข่งขันสตรีทบาสเกตบอล 3×3 รายการ Pattaya Beach Bas 2022 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา

7

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ  เมืองพัทยาไป กล่าวเปิดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรมซันเด่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา คุณศราวุธ สมวัฒนา ประธานสโมสรบาสเกตบอลสไนเปอร์ คุณเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา และเซ็นทรัลมารีนาหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา และสื่อมวลชนทุกท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน สตรีทบาสเกตบอล 3×3 รายการ “Pattaya Beach Bas 2022”

ได้จัดการแข่งขันวันละ 6 คู่ ในวันนี้ ตามที่ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฯ ให้ทราบนั้น จะเห็นได้ว่าการจัดการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล 3×3 รายการ “Pataya Beach Bas 2022″ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมพลานามัยที่ดีแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างโอกาสให้นักกีฬาบาสเกตบอลของเมืองพัทยาได้ประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้การแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล 3×3 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มากยิ่งขึ้นแล้ว อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจากการชมการแข่งขันบาสเกตบอลจากทีมระดับแนวหน้าขอ ประเทศไทย ส่งผลให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism)รวมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น โดยที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีการจัดกิจกรรม/ อีเว้นท์ต่างๆ สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ภายใต้มาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับ การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล 3×3 รายการ “Pattaya Beach Bas 2022ในครั้งนี้ เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านการกีฬาที่น่าสนใจ ที่จะสร้างสีสันให้เมืองพัทยากลับมา คึกคักอีกครั้ง สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เมืองพัทยาต้องขอขอบคุณศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ที่ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานแถลงข่าวและสถานที่จัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขออวยพรให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here