แขวงแม่ฮ่องสอน พบชาวบ้านเหตุวงเวียนเจ้าปัญหา ยันปรับได้บางส่วน

2

นายอำนวย มาเมือง  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน, นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย, นายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย, พ.ต.ท. ภัทรพงศ์ สุนทราพันธุ์ รอง ผู้กำกับป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย และประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมทั้งวิศวะกรผู้ออกแบบจากสำนักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาจากการก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยถนนทางแยกใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจของอำเภอแม่ลาน้อย ที่เคยมีการร้องเรียนจากประชาชนชาวแม่ลาน้อยว่า หลังก่อสร้างเกาะกลางถนนขนาดใหญ่แล้วสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งถนนเข้าวงเวียนที่แคบ ไม่มีที่จอดรถบนไหล่ทาง ไม่มีป้ายสัญลักษณ์แสดงให้ชัดเจน ร่องระบายน้ำไม่มีฝาปิด เกิดอุบัติเหตุบ่อย ปัญหาฝุ่นละออง และถนนเลียบทางหลวงในตลาดไม่มีร่องระบายน้ำ เวลาฝนตกลงมาจะทำให้น้ำไหลบ่าเข้าร้านค้าและบ้านเรือนประชาชน กระทบกับชีวิต เศรษฐกิจอย่างหนัก จากนั้นได้นำทุกฝ่ายลงตรวจสอบยังพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นปัญหา พร้อมกับรับฟังปัญหาจากร้านค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย

นายอำนวย มาเมือง  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า  แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ได้การทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชน กำลังดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มีทางเข้าออกสองข้างทางให้สะดวกขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการระบายน้ำข้างทางด้วยโดยใช้ท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้งานแล้ว  ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  จะมีการติดตั้งเพิ่มป้ายจราจร การแก้ไขปัญหาฝุ่น และที่จอดรถข้างทาง และแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการออกแบบตามหลักวิศวกรรม และคำนึงถึงผลผลิตและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ โดยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความไม่สะดวกในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และร่วมกับท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชน ให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางแขวงทางหลวงยินดีที่จะแก้ไขปัญหา แต่ในบางจุด ต้องรอการวินิจฉัยจากฝ่ายวิศวกร เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของยานพาหนะ ในเบื้องต้นในส่วนของร่องระบายน้ำทางแขวงทางหลวงฯ จะนำท่อมาวางเพื่อให้รถสามารถข้ามผ่านไปมาได้ ส่วนจุดปลายถนนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความต่างระดับ ที่ต้องพิจารณาอีกครั้งเนื่องจากเกรงจะกระทบต่อยานพาหนะที่ผ่านไปมา ส่วนหนึ่งของปัญหาด้านงบประมาณที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับมาน้อยนั้นมาจากปริมาณรถหรือผู้ที่สัญจรในเส้นทางหลักมีจำนวนน้อย จะมีเพียงช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเท่านั้นที่เพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นเอง การหาข้อสรุปในวันนี้ก็จะต้องเร่งลงมือปรับแก้ในส่วนที่ดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

นายอำพล อาทิตย์รุ่งโรจน์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เปิดเผยว่า ก่อนที่จะมีการก่อสร้างใดๆ ควรจะมีการสอบถามหรือทำประชาพิจารณ์เสียก่อน จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง แต่เมื่อมีการก่อสร้างไปแล้ว ขอวิงวอน ให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ ร่องระบายน้ำ และให้มีที่จอดรถเสียก่อน เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าได้รับผลกระทบจากโรคโควิดระบาดรู้สึกพอใจต่อการชี้แจงของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง ที่รับปากว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าส่งผลให้ประชาชนพอใจต่อการชี้แจงของเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น อยากจะให้มีการแก้ไขให้มีการสามารถจอดรถบนไหล่ทางหน้าร้านค้าและยกเลิกช่องกลับรถบริเวณนั่นออกก่อน ส่วนกรณีที่ว่ามีการก่อสร้างและอยู่ระหว่างค้ำประกันการรับเหมาก่อสร้างในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งหากจะแก้ไขต้องมีการจัดสรรงบประมาณ

 นายสิริชัย  จรินต๊ะ  ชาวบ้านแม่ลาน้อย ก็ยืนยันว่าขอให้มีการปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโซนธุรกิจ และให้ปิดร่องระบายน้ำเพื่อให้รถสามารถจอดได้ ก็จะทำให้ชาวบ้านพอใจในระดับหนึ่งแล้ว เพราะบริเวณโดยรอบของพื้นที่การก่อสร้างเกาะกลางถนนที่เป็นปัญหานี้ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของอำเภอแม่ลาน้อยเพียงแห่งเดียว ตลอกระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้าง ทางผู้ประกอบการและชาวบ้านเอง พยายามคัดค้านบางจุดที่เป็นปัญหา จนกระทั่งสร้างแล้วเสร็จก็เป็นปัญหาขึ้นมาจนได้ มาถึงวันนี้ก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ในส่วนที่แก้ไขได้นั้นก็อยากจะให้ทางแขวงฯ ช่วยแก้ไขให้ด้วย โดยเฉพาะจุดที่ก่อสร้างที่ทำให้น้ำและโคลนไหลเข้าร้านค้าหรือบ้านเรือนในช่วงที่ฝนตก

น.ส.ดรุณี มโนธรรม พยาบาลของโรงพยาบาลแม่ลาน้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ก็ได้ร้องขอให้ทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หันมาสนใจต่อข้อเรียกร้องของชาวบ้านและผู้ที่ได้รับผลกระทบให้มากขึ้น เพราะหลังจากการก่อสร้างโครงการนี้เป็นเวลากว่าครึ่งปี มีแต่ปัญหา ทั้งชาวบ้าน ร้านค้าหรือแม้แต่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย เพราะนอกจากจะเป็นปัญหาในการใช้งานแล้ว ยังกระทบกับสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล ซึ่งตนเองเป็นคนแม่ลาน้อยโดยกำเนิด ก็ขอเป็นแกนนำในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดที่ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งพื้นที่การจอดรถ ร่องระบายน้ำที่ไม่ปิดจนทำให้ร้านค้าไม่สามารถนำรถเข้า-ออกหรือลูกค้าเองก็ไม่มีที่จอดรถ ส่วนประเด็นของเรื่องข้อสงสัยในงบประมาณนั้นหลังได้รับการชี้แจงแล้วก็ไม่ติดใจแต่อย่างใด โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของป้ายจุดทางแยกนั้นขอให้เพิ่มเติมป้ายของอุทยานถ้ำแก้วโกมลให้ด้วย เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ แต่หลังการก่อสร้างก็ยังไม่มีป้ายเหล่านี้มาติดเพื่อบอกทางที่ชัดเจนเลย

สำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวที่เป็นประเด็นปัญหาร้องเรียนนั้น เป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับและเกาะกลางถนน เพื่อความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู – หนองแห้ง ระหว่าง กม.220+440 – กม.220+70 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 29 รายการ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองเศรษฐ  ระเวลาทำการ 180 วัน วันเริ่มต้นสัญญา 23 กุมภาพันธ์ 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 21 สิงหาคม 2564 ค่างานก่อสร้าง 13,088,500.00 บาท

ภาพ-ข่าว วิรัตน์  นันทะพรพิบูลย์  จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here