แก้จน คนนครสวรรค์ ใช้เทคโนโลยี่โดรนให้ปุ๋ยทางใบมันสำปะหลัง แก้จนให้คนนครสวรรค์แล้วนะจะบอกให้

7

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here