เหล่ากาชาด จ.ยะลา เลี้ยงนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ถวายเป็นพระราชกุศล

2

ที่  โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  หมู่ที่ 7 บ้านพงกา เซาะ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทั้งน้อมตั้งจิตอธิษฐานให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระประชวร และกลับมามีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว

โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  เป็นประธาน  ร่วมกับ  รอง ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  คณะอาจารย์ คุณครู รวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา เข้าร่วม จำนวน 150 คน

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรด้วยความห่วงใย ในพระอาการอย่างยิ่ง ให้ทรงหายจากพระประชวร มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทางเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เล็งเห็นและให้สำคัญสำหรับกลุ่มเด็กนักเรียนมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย และสติปัญญา เป็นอันดับแรก จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ และมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ เพื่อการเจริญเติบโต ทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความพร้อมทางด้านสมอง ที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ และมีพัฒนาการที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภาพ-ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here