เหล่ากาชาดจ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุม รายงานผลการดำเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม

10

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ (ชั้น4)  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนายเชาวเนตร   ยิ้มประเสริฐ  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา   ในฐานะ   เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมประชุมฯ         

 สำหรับการประชุมในวันนี้ มีวาระสำคัญๆ ประกอบด้วย  สรุปผลดำเนินการตามแผน/โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564  ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 –  30 กันยายน 2564)  โดยมีภารกิจลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ)    /การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้)  ในการขอจ่ายขาดเงินสะสมของเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน /โครงการกาชาดฉะเชิงเทราสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้

สรุปซ่อมแซมบ้าน จำนวน 4 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท /โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนที่มีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจนทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 11 อำเภอ รวม 66 ทุน เป็นเงินจำนวน 167,800 บาท/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  (จัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษา)  เพื่อมอบให้กับนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 460 ชุด เป็นเงินจำนวน 43,830 บาท   //รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 ของเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  /การเตรียมจัดกิจกรรมจัดหารายได้การรับบริจาค “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาดในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา /สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

ในรูปแบบแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์บนเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ Fun (D) Fair x Sharing”  และการประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนร่วมโหวตและให้กำลังใจ นางสาว มนัสนันท์ ไตรติลานันท์ ตัวแทนเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2564 ร่วมส่งมอบดอกไม้เพื่อร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยได้ตามลิ้งค์ https://activity.redcrossfair.com/vote/info/120

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here