เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบชุดธารน้ำใจสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

3

(นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมนายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สถานกาชาดที่ 6 อรัญประทศและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วร่วมมอบชุดชุดธารน้ำใจสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 475 ชุด พร้อมทั้งแอลกอฮอร์และหน้ากากผ้า ให้กับผู้กักตน 14 วันและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้แทนในการรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป

นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ชุดธารน้ำใจสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้กักตน 14 วันรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยอสม.ได้สำรวจผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และ รายงานข้อมูลเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านทาง Application “พ้นภัย” ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยซึ่งทางสภากาชาดไทยเมื่อได้รับทราบข้อมูลการร้องขอความช่วยเหลือจึงได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศนำชุดธารน้ำใจสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 มามอบให้แก่ประชาชนที่รับได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวันนี้ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้แทนในการรับ.

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here