เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับบริจาคโลหิต

4

ที่เดอะมอลล์นครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธาน เปิดกิจกรรม  ‘MHeart  สายโลหิต สายใจ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี’  ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา และ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช

ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมจัดหาโลหิตสำรอง  บรรเทาการจัดหาโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และรวบรวมโลหิตนำไปช่วยเหลือใช้ในการรักษาผู้ป่วย ยังโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา

นอกจากนั้นเปิดรับ บริจาค อวัยวะ และดวงตา เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย 

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวประจำ จ.นครรราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here