เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

2

ที่  อาคารอเนกประสงค์ ด้านหลังสำนักงานเทศบาล ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม นางปิติมารักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการดำเนินการโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ออกให้บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาให้กับเด็กนักเรียนที่พบว่ามีปัญหาทางด้านสายตา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มี เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราคอยอำนวยความสะดวกให้บริการตรวจวัดสายตาให้กับเด็กนักเรียนที่เดินทางมาพร้อมกับครู อาจารย์ในครั้งนี้

สำหรับจัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อตรวจวัดสายตาให้กับเด็กนักเรียน ที่มีปัญหาทางสายตา ในระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น และรอรับแว่นกลับไปใช้งานได้ทันที เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กนักเรียนมีความสามารถในการมองเห็นได้เป็นปกติ มีโอกาสในการเรียนและดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป ซึ่งการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตามาทำการตัดแว่นนั้น จะมีการตรวจเบื้องต้นจากสถานศึกษา ที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่ามีปัญหาทางด้านสายตา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here