เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

2

ณ อาคารเอนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์ ชั้น 1 วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และนักเรียนที่มาตรวจวัดสายตาและได้รับแว่นสายตาในวันนี้เข้าร่วมพิธี

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประชากร 724,178 คน มีโรงเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน 387 โรงเรียน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประสานขอรับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยในการนำโครงการฯ มาดำเนินเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับแว่นตา ที่ตรงกับค่าสายตาตามจริง ทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นได้ปกติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนอีกทางหนึ่ง

สำหรับจัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท บริการตรวจวัดสายตาให้กับเด็กนักเรียน ที่มีปัญหาทางสายตา ในระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น และรอรับแว่นกลับไปใช้งานได้ทันที

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here