เหยี่ยวออสเปร อพยพมาจากประเทศรัสเซียมายังจังหวัดกระบี่ สร้างความตื่นเต้นให้กับนักดูนกเป็นอย่างมาก

5

นายอติพจน์  ศรีสุคนธ์   อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่  350   อ.เมือง  จ.กระบี่ กล่าวว่าตนเองเป็นคนที่ชื่นชอบการดูนกและการถ่ายภาพเป็นอย่างมากขณะนี้ที่บ่อบำบัดน้ำเสียจังหวัดกระบี่ได้มีนกเหยี่ยวออสเปร ที่อพยพมาจากประเทศรัสเซียมายังจังหวัดกระบี่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนที่ชื่นชอบการดูนกเป็นอย่างมาก สามารถมาส่องดูได้ในช่วงเช้าและช่วงเย็นเพราะเหยี่ยวออสเปรเป็นนกล่าเหยื่อ ที่กินปลาเป็นอาหาร มีขนาดใหญ่ ยาว 60 เซนติเมตร ช่วงปีกกว้าง 2 เมตร ขนส่วนบนเป็นสีน้ำตาล ศีรษะและส่วนล่างมีสีค่อนข้างเทา มีสีดำบริเวณตาและปีกมีการกระจายพันธุ์เป็นวงกว้าง  ชอบทำรังใกล้กับแหล่งน้ำ  จะอพยพมาจังหวัดกระบี่ประมาณเดือนตุลาคมถึงเมษายน โดยจะมาหากินที่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียจังหวัดกระบี่เป็นประจำ ซึ่งคนทั่วไปคิดอาจคิดว่าบ่อบำบัดน้ำเสียว่าจะเป็นสถานที่หรือน้ำที่สกปรก แต่ที่นี่ไม่ใช่ เพราะสถานที่แห่งนี้มีน้ำที่สะอาด ปลาอาศัยอยู่ได้และมีจำนวนมากเป็นอาหารของนก  นอกจากนี้ยังเปิดให้คนมาตกปลานำไปประกอบอาหารได้  ที่ผ่านมามีการถ่ายรูปเหยี่ยวที่มาหากินในสถานที่แห่งนี้ โด่งดังไปแล้วทั่วโลก

นายกีรติศักดิ์   ภูเก้าล้วน  อดีต นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่  กล่าวว่า บ่อบําบัดน้ําเสียแห่งนี้มีพื้นที่ 50 ไร่ ดำเนินก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ 2538 แล้วเสร็จในปีพ.ศ 2542  โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งบ่อบําบัดน้ําเสียแห่งนี้นอกจากจะเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียแล้ว  ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่นออกกำลังกาย เดิน วิ่ง มานั่งพักผ่อนหย่อนใจ  ปั่นจักรยาน  ได้เพราะมีระบบนิเวศน์ที่ดี อยู่กลางใจเมืองที่สำคัญมีปลาอยู่ในบ่อบำบัดแห่งนี้จำนวนมาก  เพราะน้ำที่บำบัดที่บ่อแห่งนี้ มีความสะอาด ทำให้มีปลาสามารถอาศัยอยู่ได้แต่ละปีจะมีนกเข้ามาหาอาหารจำนวนมากโดยเฉพาะเหยี่ยวออสเปรที่อพยพมาจากประเทศรัสเซีย นกออก นกอินทรีย์ เหยี่ยวแดง เป็นที่ชื่นชอบของนักดูนกและคนที่มาเดินออกกำลังกายในตอนเช้า  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

ข้อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here