เส้นทางสู่ความเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโลกใหม่ ที่ “ดีพร้อม” ผ่านหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” โดยกองพัฒนาเกษตรกรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

28

หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เป็นหลักสูตรอัจฉริยะพิเศษ ที่ออกแบบมาสำหรับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ มีเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ โดยมีทีมอัจฉริยะโค้ชที่มีองค์ความรู้หลากหลายด้าน มีประสบการณ์จริงที่จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์ มุมมองโลกใหม่ของการเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 360 องศา ได้มองเห็นโลกใหม่ที่อยู่อีกด้านของทฤษฎีและความเข้าใจในเรื่องการเกษตรแบบเดิม ๆ ให้คุณเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าธุรกิจผ่าน Product & Service Hero เพื่อลัดความสำเร็จทางธุรกิจให้สั้นลง เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นตลอด 3 เดือน จากผู้ประกอบการที่สมัครเข้าโครงการฯ มามากมาย ถูกคัดเลือกเข้าเรียนเชิงลึกเพื่อเพาะบ่มให้เป็น 70 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่แข็งแรง แบะมีวิสัยทัศน์ 360 องศา พร้อมสำหรับการแข่งขันในโลกใหม่

และขอแสดงความยินดีกับ Best Of The Best 4 สุดยอดผู้ประกอบการ ที่ “ดีพร้อม” จากหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” จาก 70 นักธุรกิจอัจฉริยะ ผลสำเร็จที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด เกษตรโลกใหม่ (NEW WORLD) ที่นักธุรกิจเกษตรต้องมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแบบ 360 องศา

รางวัล “Best Of The Best” ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 4 กิจการ ได้แก่
1) GA046 นายภาคภูมิ วัชรขจร บริษัท เกษตรอัจฉริยะ จำกัด (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย A)
2) GA050 นายภูภูมิ ช่างดวงจิตต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูนางนอน กรุ๊ป (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย A)
3) GA027 นายธนกฤต ลี้ไวโรจน์ บริษัท สกลนคร สร้างสุข จำกัด (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย B)
4) GA048 นางภิรภร เชษฐาวัฒนานุกุล บริษัท ส้มปรีชา-ฝาง 1991 จำกัด (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย B)

ติดตามข่าวสาร หลักสูตรการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณพร้อมเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะได้ ทางกองพัฒนาเกษตรกรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งมั่นที่จะสรรสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้มข้นเช่น หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here