เสธ.แก้ว ส.ส.นครปฐม เดินหน้าลงพื้นที่ พบเกษตรกร ประสานความช่วยเหลือ ราคาปุ๋ยท้องตลาดถีบตัวสูง

10

ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหนองดินแดง   หมู่ที่ 5 ตำบลหนองดินแดง  จังหวัดนครปฐม พ.ท.ดร. สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกร หลักสูตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผสมปุ๋ยใช้เอง  ในกิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผสมปุ๋ยใช้เอง โครงการเมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ  โดยมีนายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม  นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย เกษตรจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม และเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลหนองดินแดง เข้าร่วมในการโครงการดังกล่าว

สำหรับการจัดโครงการลงพื้นที่ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายผล การใช้ปุยเพื่อลดต้นทุนการผลิตไปสู่ชุมชน และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ  จัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องของชุมชน ใช้กลไกในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ ผ่านทาง ศูนย์จัดการดินปุยชุมชน หรือ ศดปช. ซึ่งเป็นจุดถ่ายทอดความรู้และให้ คำแนะนำ เรื่องการใช้ปุยตามค่าวิเคราะห์ดิน ควบคู่ไปกับการผลิตปุยอินทรีย์ใช้เอง  ช่วยให้เกษตรกร สามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินได้อย่าง

ภายในการจัดงาน พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) ส.ส.นครปฐม ได้เปิดเวทีย่อยในการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรและชาวบ้านโดยตรง ซึ่งประเด็นหลักที่เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมและหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหานั่นคือเรื่องราคาค่าปุ๋ยถีบตัวขึ้นสูงมากทำให้การทำการเกษตรประสบปัญหาไม่คุ้มค่าในการประกอบอาชีพและยังส่งผลให้สินค้าทางการเกษตรได้ถีบตัวขึ้นตามราคาเนื้อหมูที่กำลังมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวอนให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงนี้

โดย พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) ส.ส.นครปฐม กล่าวว่าสำหรับปัญหาเรื่องปุ๋ยที่มีราคาแพงตอนนี้ได้รับเรื่องไว้แล้วและจะประสานกับทางเกษตรจังหวัดนครปฐม และทางพาณิชย์จังหวัดนครปฐมได้เร่งลงมาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยตอนนี้จะนำเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าไปเสนอในสภาผู้แทนราษฎรและแจ้งไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงจะได้ส่งเรื่องให้ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ทราบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย

ขณะที่ นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย เกษตรจังหวัดนครปฐม เผยว่า ตอนนี้ยอมรับว่าราคาของปุ๋ยการเกษตร ในท้องตลาดมีราคาแพงจริง ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้เร่งดำเนินการในการให้เกษตรกรได้มีการทำปุ๋ยเองโดยมีการจัดนักวิชาการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อทำปุ๋ยใช้เองโดยการซื้อหัวเชื้อ ซึ่งจำทำให้เป็นการลดรายจ่ายและยังทำให้ดินมีคุณภาพดีด้วย ซึ่งในพื้นที่ตำบลหนองดินแดง ในจังหวัดนครปฐม ก็มีการเลี้ยงวัวอยู่พอสมควรก็จะมีปู๋คอกและปุ๋ยหมักที่สามารถทำได้เลย ซึ่งก็อยากจะรณรงค์ให้มีการใช้อยู่แล้วเพราะราคาจะแตกต่างจากปุ๋ยที่มีในท้องตลาดมากซึ่งตอนนี้ได้มีการ จัดทำให้เกษตรกรมีการได้ซื้อปุ๋ยราคาถูกที่กระทรวงพาณิชย์ โดยท่านรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำปุ๋ยราคาถูกมาจัดจำหน่าย ซึ่งจะต้องมีการรวมตัวซื้อกันเป็นกลุ่ม และจะประสานกับกรมส่งเสริมการเกษตรประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้เกษตรกรได้ทราบ เพื่อมาซื้อจากหน่วยงานได้

ทั้งนี้สถานการณ์ที่ราคาเนื้อสุกรที่มีการถีบตัวสูงขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ประชาชนในจังหวัดนครปฐมและหลายแห่งมีการจับตาว่าสินค้าอื่นจะมีการปรับตัวขึ้นตามหรือไม่ ซึ่ง พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) ส.ส.นครปฐม ได้มีจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและลงพื้นที่พบกับเกษตรกร เพื่อสอบถามปัญหาและเร่งประสานงานช่วยเหลือเนื่องจากเป็นช่วงจะมีการเทศกาลตรุษจีนในสิ้นเดือนนี้ โดยจะมีการจับจ่ายสินค้าเพื่อไหว้บรรพบุรุษเป็นจำนวนมากด้วย

ภาพข่าว THAIREFERECE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here