เลยหนาวแล้ว นาแห้ว 12 องศา สิงห์อาสาลุยมอบเสื้อกันหนาว

7

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวที่ บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ที่ 5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย นับเป็นการลงพื้นที่คลายความหนาวให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวภายใต้โครงการ “สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” ปี 2562 ซึ่งมีอุณหภูมิลดลงเหลือเพียง 12 องศาเท่านั้น โดยได้นำเสื้อกันหนาวจำนวนกว่า 300 ตัว มอบให้แก่ชาวบ้านและเด็กๆ ในหมู่บ้านตามครัวเรือน โดยบ้านนาแห้วใหม่ มีจำนวน 83 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 250 คน ส่วนใหญ่เป็นวัยสูงอายุ รองลงมาคือวัยทำงาน ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม อาทิ ไร่ข้าวโพด ไร่แก้วมังกร ไร่สับปะรด และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจึงค่อนข้างที่จะขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มสำหรับกันหนาว และในทุกๆปี ต.นาแห้วจะประสบภัยหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์อยู่เสมอ บางปีอุณหภูมิต่ำสุดถึง 0 องศา เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและที่ราบระหว่างหุบเขาติดกับ เมืองบ่อแตน แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว  ทำให้ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก ทั้งนี้ สิงห์อาสาและเหล่าเครือข่ายพันธมิตรจะเดินหน้าลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 9 พื้นที่ ได้แก่ จ.เลย จ.สกลนคร จ.มหาสารคาม จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.น่าน จ.พะเยา และจ.เชียงราย เพื่อคลายความหนาวและมอบไออุ่นให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here