เลขานุการฯ กอ.รมน.นำสื่อมวลชนชมการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ที่จ.เชียงใหม่

2

พลตรี กัญจน์ณัฏฐ์  เพ็ชรแสง เลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางเข้าชมการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  ที่จังหวัดเชียงใหม่ การลงพื้นที่ครั้งนี้มีการติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หรือ ศป.ปส.ชน. และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 เนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ยังคงมีความรุนแรง

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หรือ ศป.ปส.ชน. กองทัพน้อยที่ 3 รับผิดชอบการจัดกำลังของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ โดยมีการจัดกำลังตามอัตราการจัด เฉพาะกิจ ประกอบด้วย กองบัญชาการ, ชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษ, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน, 4 บก.ควบคุมฯ, ชุดปฏิบัติการ, ผู้ประสานภารกิจและกองร้อยทหารพราน เป็นหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ โดยกองบัญชาการจัดจาก กองทัพน้อยที่ 3 และส่วนปฏิบัติการจัดจากกองพลทหารราบที่ 4 และ กองพลทหารราบที่ 7 มีภารกิจในการอำนวยการ ควบคุมการปฏิบัติต่อหน่วยขึ้นตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ประสานงาน บูรณาการต่อส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสกัดกั้น ปราบปราม ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอชายแดน และอำเภอตอนในที่ต่อเนื่องของ 4 จังหวัดได้แก่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน บูรณาการหน่วยงานร่วมด้านการสกัดกั้น จับกุมผู้ต้องหา 330 ราย ตรวจยึด ยาบ้า 73 ล้านเม็ดเศษ ,ไอซ์ 828 กิโลกรัม, เฮโรอีน 88 กิโลกรัม และ เคตามีน 224 กิโลกรัม นอกจากนี้ได้จัดกำลังร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ขยายผลยึดทรัพย์ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ตามแผนปฏิบัติการสยบไพรี 65/6 “สยบนักค้าแดนใต้ 2 ”ตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่า 50 ล้านบาท

จากนั้นช่วงบ่าย เลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะสื่อมวลชนได้ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เนื่องจากมีบางจังหวัดที่ยังคงมีค่าคุณภาพอากาศสูง และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน  ในขณะที่หลายจังหวัดมีฝนตกทำให้ค่าคุณภาพอากาศดีขึ้น ปัจจุบันภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18 – 119 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ค่า PM 10 ระหว่าง 44 – 114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI อยู่ระหว่าง 18 – 229 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากข้อมูลพบ 2 จังหวัดค่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย , ต.จองคำ อ.เมือง,ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 สำหรับสถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วงวันที่ 21 มี.ค.65 พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 135 จุด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 – 20 มี.ค.65 เกิดจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน  18,756 จุด เมื่อเทียบปี 64 ( 52,825) ลดลง 34,069 จุด คิดเป็น 64.49 % เมื่อเทียบปี 63 ( 85,277 ) ลดลง 66,521 จุด คิดเป็น 78.01 %

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here